Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś hasła?

 • Półkolonie dla dzieci

 • Eksperymenty

 • Sportowe

 • Konstruktorskie i wiele innych…

  Szukaj >> Półkolonii
  • Półkolonie w Warszawie

   Półkolonie Psychologiczno-Aktywne

   Półkolonie Psychologiczno-Aktywne

   Półkolonie Psychologiczno-Aktywne

   TUS – Teatr Emocji – Warsztaty – Sport – Emocje w ruchu

   Już w te wakacje ponownie zapraszamy do udziału w naszych aktywnych półkoloniach z Treningiem Umiejętności Społecznych. Wieloletnie doświadczenie naszej kadry w prowadzeniu różnorodnych zajęć skutkuje indywidualnym oraz profesjonalnym podejściem do Państwa dzieci. Zapewniamy nie tylko Trening Umiejętności Społecznych, ale również Teatr Emocji, warsztaty psychologiczne oraz wszelkie aktywności sportowe!

   PRZEDZIAŁ WIEKOWY:

   4 – 15 lat

   TERMIN:

   • I turnus: 04-15.07.2022
   • II turnus: 18-29.07.2022
   • III turnus: 01-12.08.2022

   FORMA ZAJĘĆ:

   stacjonarna (Szkoła Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego, Ursynów)

   W trakcie modułów psychologicznych są poruszane następujące obszary:

   • nauka asertywnej postawy i porozumiewania się w trudnych i konfliktowych sytuacjach za pośrednictwem komunikatu JA,
   • rozwijanie umiejętności rozumienia emocji swoich i innych osób oraz metod radzenia sobie z nimi,
   • nauka pozytywnego myślenia i kształtowania poczucia własnej wartości,
   • nauka nawiązywania, rozwijania i podtrzymywania relacji międzyludzkich,
   • metody zastępowania zachowań agresywnych oraz nauki technik rozwiązywania problemów bez przemocy.

   Każdego dnia półkolonie oferujemy tematyczne bloki zajęć:

   Trening Umiejętności Społecznych – cykl zajęć organizowany w Terapeutycznej od lat, cieszący się niezwykłą skutecznością w uczeniu dzieci ważnych umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy trenują takie kompetencje społeczne, jak współpraca w grupie, asertywność, komunikowanie swoich potrzeb, wyrażanie swoich emocji i ich rozpoznawanie u innych, czy też rozwiązywanie konfliktów bez użycia agresji. Prowadzący najpierw przekazują dzieciom wiedzę o tym, dlaczego te umiejętności są takie ważne, a także, jakie korzyści mogą dzięki nim osiągnąć. Gdy zdobędą już konieczną wiedzę, mogą ćwiczyć te umiejętności w grupie – przykładowo poprzez odgrywanie scenek czy rysowanie, tak by potrafić wykorzystać te kompetencje w codziennych sytuacjach.

   Teatr Emocji – zajęcia mają formę nauki przez zabawę – uczestnicy tworzą swoje kukiełki, bawią się w teatrzyk cieni, czy też odgrywają improwizowane scenki. W ten sposób utrwalają zdobyte przez siebie umiejętności społeczne. Główny nacisk jest tu położony na emocje – ich nazywanie oraz rozpoznawanie u siebie i innych ludzi. Uczestnicy uczą się także ekspresji emocji, która powinna być społecznie akceptowalna, czyli taka, która nie wyrządza innym krzywdy. W czasie zajęć dzieci mogą nauczyć się przykładowo, jak mogą odnaleźć w sobie swoje mocne strony, a także jak radzić sobie ze złością.

   Warsztat Rozwijania Kreatywności – w czasie zajęć dzieci wykonują różnorodne prace plastyczne, zarówno samodzielnie, jak i w grupie. Warsztaty służą przede wszystkim rozbudzaniu w nich kreatywności i twórczego myślenia; na każdym kroku są zachęcani do tworzenia prac poprzez sięgnięcie do ich wyobraźni. Poprzez pracę twórczą utrwalają także umiejętności zdobyte podczas innych zajęć, takie jak współpraca oraz niesienie pomocy innym.

   Aktywności sportowe – wierzymy, że w zdrowym ciele zdrowy duch, dlatego zachęcamy dzieci do wszelkiej aktywności fizycznej – zarówno w sali gimnastycznej, jak i na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogą wziąć udział w różnorodnych grach zespołowych, takich jak piłka nożna czy koszykówka – dzięki temu mogą uczyć się współpracy i metod rozwiązywania konfliktów. Prowadzimy ponadto liczne zabawy ruchowe, by dzieci mogły wypocząć, spędzić wartościowy czas z rówieśnikami oraz rozładować swoje pokłady energii.

   Emocje w ruchu – zajęcia ruchowe z elementami tańca i choreografii.  Podobnie jak Teatr Emocji, i te warsztaty służą przede wszystkim nauce rozpoznawania i wyrażania emocji – tym razem przy pomocy naszego ciała. W czasie zajęć uczymy dzieci, że odczuwane przez nas emocje są widoczne przede wszystkim w naszym ciele, pokazujemy też, jak najczęściej wygląda ekspresja najważniejszych emocji, takich jak radość, złość czy strach. Chcemy, by uczestnicy mogli poczuć te emocje,  a także w sposób dosłowny je zobaczyć, tak by lepiej je zrozumieć. Podczas zajęć dzieci nauczą się, jak w bezpieczny sposób wyrażać emocje i jak rozpoznawać je u innych.

   Zajęcia integracyjne, gry i zabawy psychologiczno-sportowe, relaksacja oraz inne formy wyciszające – pod koniec każdego dnia półkolonii dajemy dzieciom przestrzeń na odpoczynek, integrację z rówieśnikami, a także swobodną zabawę. Część dzieci lubi wykorzystywać ten czas na aktywności sportowe, inne natomiast mogą bawić się w przeróżne gry integracyjne animowane przez prowadzących, np. takie w wykorzystaniem chusty animacyjnej. Znajdujemy także czas na wyciszenie po dniu pełnym wrażeń – często organizujemy relaksację, zachęcamy uczestników do rozmowy czy grania w gry planszowe.

   Celem przyświecającym naszym półkoloniom jest wielowymiarowy rozwój dziecka. Dlatego też oprócz szerokiego wachlarza zajęć rozwijających psychikę oraz zdolności społeczne dziecka, w naszym programie znajdują się również zajęcia ruchowe, które zapewniają dzieciom dawkę ruchu oraz świeżego powietrza, które są niezbędne w prawidłowym rozwoju.

   Co roku układamy program wszystkich zajęć w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników oraz aktualną kondycję psychofizyczną. Codziennie dzieci mają możliwość szlifowania swoich mocnych stron oraz pracy nad obszarami wymagającymi uwagi. Przed przystąpieniem do półkolonii każde dziecko wraz z rodzicami odbywają konsultację z osobą prowadzącą, dzięki czemu ma ona możliwość poznać każdego uczestnika i jego potrzeby.

   Przykładowy program składa się z:

   • 9:00 – 9:50 Trening Umiejętności Społecznych
   • 9:50 – 10:10 Drugie śniadanie
   • 10:10 – 11:00 Aktywności sportowe
   • 11:00 – 11:50 Warsztat rozwijania kreatywności
   • 11:50 – 12:40 Teatr Emocji
   • 12:40 – 13:20 Obiad
   • 13:20 – 14:10 Aktywności sportowe
   • 14:10 – 15:00 Warsztat Emocje w ruchu
   • 15:00 – 15:20 Podwieczorek
   • 15:20 – 17:00 Zajęcia integracyjne, gry i zabawy psychologiczno-sportowe, relaksacja oraz inne formy wyciszające

   Rozmowa konsultacyjna:

   Aby zapisać się do grupy półkolonijnej, należy odbyć rozmowę konsultacyjną z psychoterapeutą prowadzącym półkolonie. Czas trwania konsultacji: 50 minut Cena konsultacji: 100 zł

   KOSZT PÓŁKOLONII:

   1 tydzień: 990 zł (dodatkowo płatne jest wyżywienie – dwudaniowy obiad – 17 zł/dzień)

   2 tygodnie: 1890 zł (dodatkowo płatne jest wyżywienie – dwudaniowy obiad – 17 zł/dzień)

   Galeria zdjęć

   Kontakt

   tel:+48 533 355 888

   www.terapeutyczna.org

   recepcja@terapeutyczna.org

   Wszystkie oferty